Olle Ebbinghaus
Day

september 8, 2016

Informationshanteringsplan med nya perspektiv

Kommentarer0
Informationshanteringsplanen, som den normalt ser ut, innehåller information som underlättar hantering av handlingstyper utifrån ett traditionellt arkiv- och dokumenthanteringsperspektiv. Den traditionella planen innehåller ofta uppgifter...
Läs mer