Olle Ebbinghaus

Blogginlägg

Läs mer om inlägget
26 Aug 2014

Kreativa partnerskap

//
Kommentarer0

Glödlampa

I våras  lyssnade jag på Björn Jordell, som är chef för Riksarkivet. Han pratade om informationsförvaltning och de utmaningar som finns i att få till lösningar för att ta hand om den information som produceras idag över tid för historiska och forskningsmässiga skäl, dvs att säkerställa att information arkiveras och kan bevaras och tillhandahållas i framtiden. Björns utgångspunkt var Riksarkivets uppdrag, att ta hand om de arkiv som statliga myndigheter bildar,  och de problem som finns förknippade med det när tekniken att lagra och hantera information förändras i snabbt takt. Han uppehöll sig en del vid arbetsfördelning (specialisering) och kreativa partnerskap mellan specialister som en väg mot målet.

Arbetsfördelning och specialisering menar Björn kan vara konserverande och bromsande. Saknar vi förmåga att se andras uppdrag och kompetens och hur de kan fungera tillsammans med den egna disciplinen, finns risken att vi misslyckas att genomföra våra uppdrag eller att resultatet blir sämre och dyrare. Lyckas vi däremot, i kreativa partnerskap, förena olika specialistdiscipliner till bra lösningar, så finns det bara positiva effekter.  Björn exemplifierade med det samarbete som pågår mellan Riksarkivet och Statens Servicecenter gällande e-arkiv. Björns perspektiv är kreativa partnerskap mellan organisationer som har specifika uppdrag och specifik kompetens.

Om man för ner Björns resonemang i organisationer så är det min erfarenhet att samma sak gäller där. Arbetsfördelning och specialisering är ett måste för att organisationer ska fungera i dagens komplexa samhälle. Det krävs en massa fackkunskap av olika sort för att fungera som organisation på ett bra sätt. Om man, i organisationen, klarar av att se olika specialistdiscipliners behov och kan kombinera dem på ett bra sätt så har man lyckas med vad jag skulle vilja kalla ett kreativt partnerskap.

Inom mitt område, ärende- och dokumenthantering, eller, som jag väljer att kalla det här, informationsförsörjning, är dessa kreativa partnerskap otroligt viktiga för att hitta bra lösningar som stöder organisationens huvudverksamhet på ett bra sätt. Specialister på lagstiftning, informationsteknik, ärendehantering, ledning och styrning, arkivmetodik, ekonomi, systemförvaltning etc behöver, tillsammans, arbeta för bra lösningar. Och dessa kreativa partnerskap behöver fokusera på att stödja kärnverksamheten och de personer som arbetar med den på ett så effektivt sätt som möjligt.  Om inte, så hämmas organisationens verksamhet av ett träsk trångsynta experter som ser till sig själva och sin egen disciplinen, inte den egna organisationen eller verksamheten.

Lämna ett meddelande