Olle Ebbinghaus

Lärande organisationer

Lära av andra
21 Feb 2017

Nätverkande

//
Kommentarer0

Det finns stora möjligheter att nätverka för personer som arbetar med informationshantering, som registratorer, arkivarier, dokumentcontrollers, systemförvaltare och andra professionella inom informationshantering. Det finns t. ex. ett flertal föreningar där man som individ och organisation kan vara medlem och flera leverantörer har användarföreningar för sina kunder. I allmänhet rekommenderas nätverk som ett sätt utveckla sin kompetens, hålla sig ajour med vad som händer och informera sig om vad andra gör inom området. Det är ett bra komplement till kurser och konferenser.

Inom offentlig sektor i synnerhet, och inom många områden, är det etablerat att ta del av andras erfarenheter i formaliserade och spontana nätverk.  Det betraktas närmast som en självklarhet att göra det innan man genomför större förändringar i sin verksamhet eller t. ex. investerar i ett nytt IT-stöd.

De positiva effekterna av nätverk och att nätverka kan knappast nog betonas. Det är verkligen lärorikt att ”lägga örat mot rälsen” och ta del av andras erfarenheter. Och det är ett mycket bra sätt för den som har mindre erfarenhet inom ett område att lära av de som har skaffat sig mer kunskap.

Finns det då inga nackdelar? Ja, det är kanske så att ett mer planlöst nätverkande inte alltid berikar den organisation där man är anställd. Det är roligt och trevligt, och på ett sätt lärorikt, men nätverkandet skapar kanske inte den kunskap som organisation just nu behöver.

Det finns i vissa sammanhang ett ”följa John beteende” som innebär att man gör på samma sätt som andra organisationer har gjort, utan att fundera på om det är lämpligt att göra det just nu eller om det ens passar den egna organisationen. Detta är vanligt i offentlig sektor och många gånger bidrar nätverkandet till detta på ett sätt som inte leder till bra lösningar.

Hur ska man nätverka för att få ut så mycket som möjligt av den tid och kraft som läggs ner på nätverkandet?  Här kommer några tips:

  • Fundera igenom vad det är du vill uppnå med ditt nätverkande. Vilka är målen? Diskutera också gärna det med din chef och dina kollegor. Är det för egen kompetensutveckling? Är det för att din organisation har utmaningar inom något visst område? Är det för att du vill veta hur andra gör inom en bransch eller ett område? Har du inga mål med nätverkandet så bör du inte nätverka.
  • När du träffar andra i nätverket, ställ öppna frågor och gärna följdfrågor, så du får mer nyanserade beskrivningar av ämnet som ni diskuterar. Ifrågasätt, på ett vänligt sätt, och försök att identifiera syfte och både positiva och negativa saker med vad som gjorts och de erfarenheter andra har.
  • Tänk på att alla former av nätverk bygger på bra relationer. Du måste ha en bra relation till de du nätverkar med för att kunna få en nyanserad bild av det ni diskuterar. Det är t. ex. få som berättar om mindre goda erfarenheter som man nyligen har gjort för någon man inte känner.
  • Försök att vara noga med att skapa en lärande miljö, både för egen del och för andra i nätverket. Att nätverka handlar om att ge och ta, och att lära av varandra.
  • Undvik att ta till dig kunskap som du inte förstår eller ser syftet med. Ta reda på mer och var säker på att det är ett bra sätt eller en bra lösning innan du accepterar eller använder den. Ställ en massa frågor, diskutera ämnet flera gånger, även med kollegor och leverantörer. Många mindre bra ”sanningar” sprids i nätverk, ofta på grund av att vi använder nätverken på fel sätt.
  • Jobba systematiskt med återföring till din organisation. Vad kan vi som organisation lära av detta? Vad är nästa steg i vår organisation?

Förhoppningsvis kan du med ovanstående tips få ut mer av ditt nätverkande. Hör gärna av dig med dina egna nätverkserfarenheter eller tips till olle.ebbinghaus@dokumentinfo.se