Olle Ebbinghaus

Om Olle

Olle är konsult och driver företaget Dokumentinfo tillsammans med Veronica Burhed.

Han har en bred erfarenhet av frågor om verksamhetsutveckling som organisationsutveckling, processanalys, kravfångst och analys av informationsstrukturer, främst i gränslandet mellan verksamhet och IT. Han är en erfaren utbildare och workshopledare, god pedagog och målinriktad och engagerad av utveckling av verksamheter. Har erfarenhet av projektledning, förändringsledning, handledning och personalansvar. Han är utbildad arkivarie med djup kunskap om regelverk och metodik rörande arkivhantering, informationsförsörjning och ärende- och dokumenthantering. Olle har arbetat inom detta område sedan 1990.

Olle är en erfaren och innovativ konstruktör av konferenser och utbildningar och van föredragshållare och moderator vid konferenser.