Olle Ebbinghaus

Olle Ebbinghaus driver Dokumentinfo och är expert på informationshantering. 

Nätverkande

Kommentarer0
Det finns stora möjligheter att nätverka för personer som arbetar med informationshantering, som registratorer, arkivarier, dokumentcontrollers, systemförvaltare och andra professionella inom informationshantering. Det finns t. ex. ett flertal föreningar där man som individ och organisation kan vara medlem och flera leverantörer har användarföreningar för sina kunder. I allmänhet rekommenderas nätverk som ett sätt utveckla sin kompetens, hålla sig ajour med vad som händer och informera sig om vad andra gör inom området. Det är ett bra komplement till kurser och konferenser. Inom offentlig sektor i synnerhet, och inom många områden, är det etablerat att ta del av andras erfarenheter i...
Läs mer

Att processa fram en process – tankar om klassificeringsstrukturen

Kommentarer0
I arbetet med att ta fram klassificeringsstrukturen ingår kartläggning och beskrivning av processer som en viktig del. Hur denna kartläggning görs ser olika ut. I vissa fall är det ett enmansarbete, t. ex.arkivarien eller registratorn gör det i princip själv. Detta är ofta drivet av att det finns ett regelverk som kräver en klassificeringsstruktur. I andra fall sker arbetet tillsammans med verksamheten, t. ex. tillsammans med handläggare, verksamhetsutvecklare, processutvecklare eller liknande. Som tidigare diskuterats på denna blogg kan då syftena med processarbetet vara flera, och det gäller att alla som är inblandade i arbetet förstår de olika syftena, annars finns det...
Läs mer

Öppna upp våra data – det går för sakta!

Kommentarer0
Under flera år har digitaliseringsprocessen i samhället pågått. I dag erbjuder den offentliga sektorn e-tjänster och allt fler ärenden kan du göra direkt på nätet. Uppgifter fylls i av oss medborgare som används av myndigheterna för att de ska kunna uppfylla de åtaganden som de har gentemot oss. Mängder av information samlas in och lagras i verksamhetssystem hos myndigheter, landsting och kommuner. Här ligger den sedan fint och väntar på att bli använd. Det är allt ifrån information som rör ekonomi till miljö- och teknisk information. När verksamheten är klar med sitt användande ligger informationen sedan kvar och väntar på...
Läs mer

Informationshanteringsplan med nya perspektiv

Kommentarer0
Informationshanteringsplanen, som den normalt ser ut, innehåller information som underlättar hantering av handlingstyper utifrån ett traditionellt arkiv- och dokumenthanteringsperspektiv. Den traditionella planen innehåller ofta uppgifter som: Process/Klassificeringsstruktur Handlingsslag Handlingstyp Format Bevarande/gallring Sorteringsordning Sekretess Kommentarer Ett fokus är ofta bevarande och gallring. Planen används för att fatta gallringsbeslut. Det, numera inte så ofta använda, namnet arkivbildningsplan beskriver bra på vad planen används till: att skapa ordning och reda och få överblick vilka handlingstyper som ska gallras och vilka som ska arkiveras. Styra upp arkivbildningen helt enkelt. På senare år har det skett en processorientering av planerna. De styrs av att allt fler organisationer,...
Läs mer

Gästbloggare Christer Atterling: Om 11 eArkivtips, del 2

Kommentarer0
Här kommer mer tips från Christer. /Olle Så har det gått nästan två veckor till och jag fascineras av hur mycket man göra med information som man vet kommer, men inte vet vad den kan tänkas innehålla – dvs spekulation. Nu har statsministern meddelat vilka de nya statsråden är och alla skyndar sig att säga – det var väl ingen överraskning! Men innan dess har ju en massa information presenterats och diskuterats. Nåväl, nog om politik, även om det också är information – åter till de fem tips som du inte fick förra gången jag var inne och gästbloggade. Tips...
Läs mer

Gästbloggare Christer Atterling: Om 11 eArkivtips

Kommentarer0
Detta blogginlägg är skrivet av Christer Atterling som sedan den 1 maj är kollega med mig på Dokumentinfo. Christer har en gedigen erfarenhet av informationshantering och har bl. a. arbetat på Region Skåne och AstraZeneca. Tack för texten, Christer. /Olle Som nyanställd på Dokumentinfo och med mer än 5 års erfarenhet av praktiskt arbete med eArkiv känns det inspirerande och spännande att få skriva av sig lite, som gästbloggare på denna site. Egentligen är inte mycket av nedanstående nya färska tips, de är inte specifika för eArkiv och heller inte ”rocket science”, men det görs inte alltid så mycket åt...
Läs mer

Hur ska vi jobba med processer?

Kommentarer0
Idag är processer ett etablerat perspektiv i många sammanhang och verksamheter. Vi arbetar med processkartläggningar, processmodeller, processbaserad verksamhetsutveckling och processorienterade arkivredovisningar. Processer är ingen managementfluga utan har kommit för att stanna och kan användas till mycket. Men frågan är om inte just de många möjliga användningsområdena gör att projektledare, verksamhetsutvecklare, förändringsledare, arkivarier och andra kan ha svårt att få gehör för sina processmodeller. I större organisationer är det inte ovanligt att det pågår flera utvecklingsinsatser där man tar hjälp av processmodeller samtidigt. Det är mycket tid och kraft som går åt till att sitta i workshops och modellera och analysera....
Läs mer

Så här får du nytta av investeringen i dokumenthanteringssystem

Kommentarer0
Att investera i ett dokumenthanteringssystem som hanterar en stor del av organisationens dokument på ett strukturerat sätt sparar tid, resurser och ökar kvaliteten i verksamheten. Men för att systemet ska bli framgångsrikt krävs att det införs på ett bra sätt, i värsta fall resulterar investeringen i att hanteringen blir ännu mer otydlig än innan. Några av fördelarna med att implementera ett dokumenthanteringssystem är att medarbetarna spar tid i vardagen när de slipper lägga tid på att leta efter dokument. Kvaliteten ökar när man kan säkerställa att samtliga medarbetare har tillgång till den senast uppdaterade versionen av exempelvis en instruktion eller...
Läs mer

11 tips för en perfekt dokumenthanteringsplan

Kommentarer0
Finns det en dokumenthanteringsplan/informationshanteringsplan i din organisation? Används den som ett stöd i den dagliga hanteringen av dokument? Är den lätt att hitta i? Uppdateras den vid förändringar av rutiner eller införande av nya IT-system? Tyvärr är planens potential i de flesta organisationer inte utnyttjad till fullo.  Rätt skapad och använd är planen ett utmärkt verktyg för att samla rutiner och regler som väsentligt underlättar en god hantering av dokument. Hur håller du ordning om du inte har en? Här kommer 11 konkreta tips som hjälper dig och din organisation att få till en bättre dokumenthanteringsplan/informationshanteringsplan. Tips 1 – Se...
Läs mer

Att analysera behov och användning av information

Kommentarer1
Information är en resurs i våra verksamheter som det är en utmaning att administrera på ett bra sätt. Det finns organisationer som uttrycker en vilja, och investerar mycket tid, kraft och pengar i IT-system och rutiner, att etablera en informationshantering som tillhandahåller rätt information till rätt person till rätt tillfälle. Denna vilja och dessa investeringar resulterar inte alltid i konkreta och användbara system som hjälper organisation och dess medarbetare, utan ibland kämpar användare med ett flertal IT-system som inte är samordnade, med otydliga riktlinjer och oklar styrning och en informationshantering som inte hjälper utan försvårar arbetet. Varför är det så...
Läs mer