Olle Ebbinghaus

Olle Ebbinghaus driver Dokumentinfo och är expert på informationshantering. 

Dokumenthantering – mer än en systemfråga!

Kommentarer1
Det är inte helt ovanligt att det blir språkförbistringar när man pratar med folk om dokumenthantering. Vad är egentligen dokumenthantering och vad omfattar ett projekt som handlar om dokumenthantering? Frågan får olika svar av olika personer och i olika organisationer och, om man har otur eller är slarvig, så går man in i konkreta insatser eller projekt utan att ha rett ut vad det är man ska göra eller vilka dokument som omfattas. Det finns ett flertal perspektiv på frågeställningen. Ett är vad som egentligen görs när vi hanterar dokument. Vilka moment ingår; handlar det om layout och innehåll? Om...
Läs mer